Egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej

22 września do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 3A z II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku, którzy kończą nauczanie przedmiotu Edukacja Wojskowa w tym roku kalendarzowym.

Naszych uczniów oceniała komisja powołana przez 22. kbpg, w skład której weszli przedstawiciele 22. kbpg, WKU w Kłodzku, ZST w Kłodzku i  ZSR w Prudniku.

Egzamin składał się z dwóch etapów: ze sprawdzianu teoretycznego i sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian teoretyczny przeprowadzony został w formie testu składającego się z 30 pytań, dotyczących m.in. taktyki, szkolenia strzeleckiego i medycznego.

Drugi etap stanowił sprawdzian praktyczny przeprowadzony w formie pętli taktycznej. Sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Egzaminy zakończyły się omówieniem i podsumowaniem szkolenia certyfikowanych klas mundurowych w minionym roku szkolnym.